Фирма “М и В” – Враца е основана през 1990г. с многообразен предмет на дейност, което и позволява още в първите години да създаде добра основа.

След 1994г. фирмата се преструктурира и специализира предимно в областта на производството и търговията с канцеларски материали, учебни пособия, хартии, формуляри и др. пособия.

За последните няколко години фирмата изгради и утвърди на пазара в Северозападна България добре функционираща мрежа от собствени магазини, която продължава да се разширява. Може да се каже, че на територията на гр.Враца и Врачанска област, фирмата е безспорен лидер в своята област.

Към момента фирмата разполага със собствени магазини във градовете Враца, Козлодуй, Мездра, Бяла Слатина, Криводол, Белоградчик и Видин. Освен това на договорни начала фирмата е основен доставчик на магазини в Видин, Монтана,Кнежа, Лом, Оряхово, Берковица, Вършец и други.

Още от началото на своята дейност, благодарение на високия професионализъм на своите основатели, фирмата изгради правилна стратегия за снабдяване с необходимите стоки. Установени бяха контакти с водещите европейски и световни производители, техните вносители и представители за България и по този начин се гарантира снабдяване от най-добрите представители на стоки в този бранш. През това време благодарение на правилното изграждане на ценова политика, постоянното наличие на качествена и разнообразна стока, утвърдени места за продажба и изключителни отношения към клиента, фирмата си завоюва право да снабдява с предимство основните фирми в региона.

Всичко това позволи на фирмата в последните години независимо от стагнацията на пазара и известните вече икономически условия да поддържа ежегоден ръст на оборота над 20%.

Ръководството на фирмата се стреми да е в крак със световните тенденции в бранша за да може да гарантира стратегическо развитие.

  За поддържането на своята дейност фирмата разполага с добре устроена поддържаща база :

   - Собствена складова площ, оборудвана с всичко необходимо;

   - Собствени коли за своевременно зареждане на магазините и клиентите;

   - Отлично обучен, квалифициран и мотивиран персонал, владеещ перфектно материята;

   - Отлични връзки, контакти и взаимоотношения с всички водещи български и чужди фирми в този бранш.

Фирмата предлага на своите клиенти едно наистина съвременно обслужване съчетано с истинско богатство на стоки.